સરસ્વતી સન્માન સમારોહ | 19.06.22, રવિવાર

buttom curve
01 March 2022 to 19 June 2022
Sir Sayajirao Nagar Gruh , Vadodara , Gujarat
મોચી એકતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ વડોદરા" દ્વારા "સરસ્વતી સન્માન સમારોહ" નું આયોજન તારીખ 19.06.22, રવિવારના રોજ વાતાનુકુલ હોલ સર સયાજીરાવ નગરગૃહ, અકોટા, વડોદરા ખાતે કરવામાં આવેલ છે. જેનો લાભ લેવા હાર્દિક આમંત્રણ છે.

Videos

alt text will be here

alt text will be here

alt text will be here
;
Loading...
Loading...
Loading...